Notariusz – czym się zajmuje?

Kochani, jak często zdarza Wam się załatwiać różnego rodzaju sprawy u notariusza? U mnie w firmie jest to na porządku dziennym. Wybór odpowiedniego notariusza jest niezwykle ważny z punktu widzenia załatwienia formalności. Ja trafiłam na panią notariusz Jelenia Góra. Jest jednak nadal wiele osób nie do końca rozumiejących istotę działań notariusza. Postanowiłam Wam w tym artykule przybliżyć trochę powagę pracy notariusza i rodzaj czynności notarialnych jakie są przez niego wykonywane.

Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, którzy upoważniony został do tworzenia aktów notarialnych, a także do prowadzenia innych czynności notarialnych, do których niezbędna jest jego obecność w świetle polskiego prawa. Działania notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Tym samym uprawnienia notariuszowi nadaje państwo polskie. Przygotowywanie oraz sporządzenie dokumentów u notariusza, niezależnie od ich rodzaju, daje nam gwarancję ich zgodności z przepisami. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Zakres jego działalności obejmuje głównie zarówno sporządzanie umów, jak i  poświadczanie dokumentów. Podczas dokonywania czynności notarialnych notariusz ma za zadanie czuwać nad ich należytym zabezpieczeniem, tak aby prawa i słuszność interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne zostały zachowane. Notariusz udziela stronom koniecznych wyjaśnień, które dotyczą dokonywanej przez nich czynności notarialnej. Notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej jeżeli jest ona sprzeczna z prawem. Zawód notariusza zobowiązuje także osobę go wykonującą do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, co do której powziął on informacje ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej. Owa czynność notarialna może być także dokonana w innym miejscu, ale musi za tym przemawiać charakter czynności lub szczególne okoliczności – np. sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników spółek lub kiedy osoba z uwagi na stan zdrowia nie może stawić się osobiście w kancelarii notarialnej.

Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

Katalog czynności notarialnych nie jest zamknięty. Notariusz może wykonywać wszystkie czynności, o ile pozwala na to ustawa o notariacie. Głównymi sprawami jakie załatwiane są u notariusza są między innymi: sporządzanie protokołów, poświadczeń, aktów notarialnych, protestów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, doręczanie oświadczeń, odbieranie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.